Pogledi vodstva

INTERVJU S POSLOVODSTVOM

Naš odgovor na izzive prihodnosti je stabilna, zanesljiva in nizkoogljična energetska mešanica.

Z letom 2021 je svet vstopil v drugo leto boja s pandemijo covida-19, hkrati pa sta po letu osredotočanja na zdravstveno krizo v ospredje ponovno stopili podnebna in energetska problematika. Kljub zahtevnim izzivom, s katerimi se je spopadel svet, je Skupina GEN Slovenijo zanesljivo oskrbovala z dostopno in nizkoogljično energijo ter kljub nestabilnim razmeram na trgu uspešno poslovala.

S poslovodstvom Skupine GEN smo se pogovarjali o doseženih rezultatih v letu 2021, ki temeljijo na sinergijah med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN, o vodenju podjetja v času zahtevnih gospodarskih in okoljskih razmer ter o prihodnjih načrtih. Ti bodo zagotovili, da bo skupina tudi v prihodnje lahko zanesljivo odgovarjala na energetske izzive.

Leto 2021 je bilo kljub zahtevnim razmeram na trgu za Skupino GEN poslovno in obratovalno uspešno leto. Katere rezultate bi posebej izpostavili?
blaz-kosorok

BLAŽ KOŠOROK

generalni direktor, GEN energija d.o.o.

Leto 2021 je bilo kljub zahtevnim razmeram na trgu za Skupino GEN poslovno in obratovalno uspešno leto. Katere rezultate bi posebej izpostavili?

Košorok: Energetski objekti Skupine GEN so v letu 2021 obratovali zelo stabilno in v veliki večini dosegli ali celo presegli načrtovane rezultate. V Nuklearni elektrarni Krško so uspešno izvedli remont, sicer pa je NEK večino časa delovala na polni moči in tako presegla načrtovano proizvodnjo. Proizvedla je 5.419 GWh električne energije.

V HESS in SEL so ob spremenljivih hidroloških razmerah proizvedli več energije kot lani, in sicer 619 GWh. Maja sta obe družbi dosegli rekordno proizvodnjo, ob slabi hidrologiji v drugi polovici leta pa sta beležili eno najnižjih proizvodenj v zgodovini. V HESS so nadaljevali s pripravami na izgradnjo HE Mokrice. Konec septembra 2021 je Upravno sodišče odpravilo odločbo Vlade RS glede prevlade javne koristi in jo vrnilo v ponovno obravnavo. Spoštujemo pravne okvire, pa vendar si moram dovoliti opombo, da je v časih energetske in podnebne krize formalno zavlačevanje izgradnje hidroelektrarne zelo škodljivo za Slovenijo in njene prebivalce.

Termoelektrarna Brestanica je zagotovila 10 zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema. Izpostaviti pa moram, da je TEB skupaj z JEK2 občasno celo reševal evropski elektroenergetski sistem pred razpadom.

Ustvarili smo več kot 3,5 milijarde evrov prometa, dobiček pa glede na leto 2020 povečali za 64 %. Premišljeno načrtovanje skozi desetletja se obrestuje ne le v stabilnosti obratovanja, ampak tudi v rasti finančnih kazalnikov.

Družbe v naši skupini so izvedle investicije v višini več kot 79 milijonov evrov. V NEK so vlagali predvsem v suho skladišče iztrošenega jedrskega goriva, v TEB so uspešno zaključili projekt nadomestnega plinskega agregata PB7, v SEL so začeli s projektom zamenjave zapornic prelivnih polj HE Medvode, v HESS pa so se osredotočili na HE Mokrice in gradnjo fotonapetostne elektrarne z močjo 6 MWp na deponiji sedimentov D3 ob pretočni akumulaciji HE Brežice. Višina investicij uvršča našo skupino med investicijsko najdejavnejše skupine v Sloveniji.

K poslovni odličnosti je pomembno prispeval tudi tržno-prodajni del Skupine GEN, ki je letos dosegel odlične rezultate. Rekordni rezultati so posledica premišljenih vložkov v infrastrukturo za delo s podatki, ki so omogočili hiter razvoj digitalizacije podpornih dejavnosti ter hitro in analitsko podprto odločanje z uporabo najnaprednejših orodij. K rekordnemu rezultatu je največ prispevalo globalno trgovanje.

Omenjate zahtevne razmere na energetskem trgu, ki smo jih občutili vsi, od gospodinjstev do industrije, in ki posredno vplivajo na gospodarsko stanje države. Celotno situacijo je vojna v Ukrajini še poslabšala. Kako se Skupina GEN spopada z energetsko krizo? Kakšne energetske razmere lahko pričakujemo v prihodnosti?
Omenjate zahtevne razmere na energetskem trgu, ki smo jih občutili vsi, od gospodinjstev do industrije, in ki posredno vplivajo na gospodarsko stanje države. Celotno situacijo je vojna v Ukrajini še poslabšala. Kako se Skupina GEN spopada z energetsko krizo? Kakšne energetske razmere lahko pričakujemo v prihodnosti?

Košorok: Z energetsko krizo in višanjem cen energentov smo se v Sloveniji pobližje srečali konec lanskega leta, ko so se cene začele vzpenjati. Seveda smo bili zametkom energetske krize priča že mnogo prej. Sam sem že nekaj let z nezaupanjem opazoval nemško razumevanje elektroenergetskega prehoda, t. i. Energiewende. Ta se je ne le zaradi odvisnosti od Rusije, ampak tudi zaradi zapiranja jedrskih elektrarn izkazal za katastrofalnega, kar končno ugotavljajo tudi Nemci sami. Kljub povečanju vetrnih in sončnih zmogljivosti, ki so zaradi odvisnosti od vremenskih razmer nezanesljive in manjšajo stabilnost energetskega sistema, ves vloženi trud ni zmanjšal izpustov ogljikovega dioksida. Edini zanesljivi rezultat njihovega prehoda so višje cene energije in slabša stabilnost elektroenergetskega sistema.

Ker je Nemčija diktirala tempo energetskega prehoda, je to postavilo celotno Evropo in tudi Slovenijo v neugoden položaj. Na srečo v Sloveniji nismo brezglavo sledili utopičnim idejam Nemčije, tako da imamo danes tudi zaradi Skupine GEN bistveno nižji ogljični odtis, nižje cene in bolj stabilen sistem od nemškega.

Vojna v Ukrajini je že tako zahtevno energetsko situacijo v Evropi še poslabšala. Analitiki so namreč napovedovali, da se bodo razmere na energetskem trgu s koncem zime umirile. S 24. februarjem, z napadom Ruske federacije na Ukrajino, pa so cene znova podivjale. Gre za povsem novo geopolitično in energetsko paradigmo. Takšna in drugačna nihanja cen in razmere na mednarodnih trgih osvetljujejo potrebo po čim večji neodvisnosti Slovenije na številnih področjih, med njimi tudi na energetskem. Zavedati se moramo torej, da so izzivi, s katerimi se soočamo, budnica in znak, da je čas za spremembe. Čas je za učinkovito načrtovanje in vlaganje v energetsko prihodnost, čas je, da premislimo, kako povečati energetsko učinkovitost, kako v energetiko aktivno vključiti državljane, kako uspešno elektrificirati sektorje in povečati digitalizacijo družbe. Za vse to pa potrebujemo stabilno, zanesljivo in nizkoogljično energetsko mešanico. V Skupini GEN imamo vizijo takšne prihodnosti, ki smo jo poimenovali Vizija 3 + 1.

danijel-levicar

DANIJEL LEVIČAR

poslovni direktor, GEN energija d.o.o.

Pa vendar ste hkrati dosegli tudi visoke dobičke.
gordana-radanovic

mag. GORDANA RADANOVIČ

finančna direktorica, GEN energija d.o.o.

Pa vendar ste hkrati dosegli tudi visoke dobičke.

Radanovič: Znanje, strokovnost, zavzetost zaposlenih na eni strani in skrbno uravnavanje proizvodnje ter izkoriščanje tržnih priložnosti ob obvladovanju tveganj in likvidnosti so tisto, kar daje skupini visoko dodano vrednost in zmožnost ustvarjanja dobička. Tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo. V povezavi z doseženim dobičkom je treba izpostaviti tudi dejstvo, da je družba GEN v lasti države, zato se prav vsa realizirana dodana vrednost ponovno investira nazaj v delovanje družb v sistemu, bodisi v obliki sredstev za vzdrževanje bodisi v sredstva za investicije v nove vire. Ta dobiček bo v prihodnosti čutil prav vsak državljan, zlasti tako da bo imel na voljo stabilen vir nizkoogljične elektrike.

TOP