Naši kapitali

Kapitali Skupine GEN

icon-1

Infrastrukturni kapital

Jedrska elektrarna, hidroelektrarne na reki Savi, plinska elektrarna (sistemske storitve) in razpršeni obnovljivi viri (sončne elektrarne). Napredna programska/IT infrastruktura za učinkovito trženje in prodajo energije doma in v tujini.

icon-2

Naravni kapital

Nizkoogljični viri energije: predvsem jedrska in vodna energija ter v manjšem delu tudi sončna energija.

icon-3

Finančni kapital

Finančni viri (predvsem lastniško in dolžniško financiranje) za opravljanje storitev celovite oskrbe z električno energijo.

icon-4

Zaposleni in intelektualni kapital

Znanje, veščine in predanost zaposlenih za izvajanje naših temeljnih dejavnosti.

icon-5

Družbeni kapital

Odnosi z zunanjimi deležniki za izvajanje storitev celovite oskrbe z električno energijo. Krepitev razumevanja pomena oskrbe z energijo za vsakodnevno življenje in za trajno družbeno blaginjo.

Proces ustvarjanja vrednosti

gen-graph
  • icon-1
  • icon-2
  • icon-3
  • icon-4
  • icon-5

TOP