PROJEKT JEK2

Prenesi brošuro

Steber vizije 3 + 1

Z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (projekt JEK2) lahko uresničimo prehod v nizkoogljično družbo.

JEK2 je steber Vizije 3 + 1, v kateri s kombinacijo treh nizkoogljičnih virov energije (jedrske, hidro in sončne energije) zagotavljamo stabilen, cenovno konkurenčen in nizkoogljičen sistem zanesljive oskrbe z električno energijo za Slovenijo in širšo regijo.
JEK2 je ključen za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije.

Ministrstvo za infrastrukturo je julija 2021 Skupini GEN podelilo energetsko dovoljenje za projekt JEK2. Ta pomemben mejnik pomeni začetek upravnih postopkov, hkrati pa se lahko o projektu začne javna razprava.S pobudo za sprejetje državnega prostorskega načrta (DPN) se bo začel postopek umeščanja v prostor. Skupina GEN bo v vseh fazah projekta skrbela za transparentnost in vključevanje javnosti v projekt.
Odločitev o izvedbi projekta JEK2 je predvidena po prejemu ponudb potencialnih dobaviteljev, ko bosta razgrnjeni vrednost projekta in finančna konstrukcija.

Časovnica

timeline

JEK2 je potreben, izvedljiv in ekonomsko upravičen projekt. Je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti Slovenije in EU.

Krepi zanesljivost oskrbe odjemalcev
Zagotavlja ugodno ceno električne energije za državljane in gospodarstvo
Je podnebno, okoljsko in prostorsko spremeljiv projekt s pozitivnim vplivom na biotsko raznovrstnost in habitate
Povečuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva
Projekt JEK2 je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti

TOP