Skupina GEN


To je Skupina GEN

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji.

Celovito oskrbujemo z električno energijo:

  • proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije;
  • tržimo in prodajamo jo na domačem ter več kot 20 malo- in veleprodajnih trgih po vsej Evropi;
  • tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.

Skupina GEN v številkah

56006300 GWh

povprečna letna proizvodnja elektrike v naših elektrarnah

30 %

delež celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji

22

evropskih trgov, na katerih smo prisotni s trgovalno-prodajnimi aktivnostmi

996 %

električne energije, ki jo proizvedemo, je iz nizkoogljične jedrske in vodne energije

Naše lokacije in trgi

Prisotnost naših družb na trgih električne energije in energetskih borzah

  • Evropske borze z energenti
  • električna energija in zemeljski plin
  • električna energija